Антибиотикийг хэтрүүлэн, буруу хэрэглэхийг зогсооё.Нянгийн тэсвэржилтээс сэргийлье” Дэлхийн 7 хоног үргэлжилж байна. ӨВ-БОЭТ