ЭМЯ, ХӨСҮТөвийн зөвлөн туслах багийнхан COVID19 халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаатай танилцаж, эмнэлгийн бэлэн байдалд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.