БОЭТөвийн захирлын А/24 тоот тушаалын дагуу COVID19 халдварын болзошгүй эрсдлийн бэлэн байдлыг хангаж түр штабыг байгуулан, хариуцлагатай жижүүрүүдийн хуваарь гаргаж, халдварын сэжигтэй тохиолдлын талаарх мэдээ болон бусад мэдээллийг түр штабын 70323771 утсанд хүлээн авч, байгууллагын удирдлага, Эрүүл мэндийн газрын хариуцлагатай жижүүр, аймгийн онцгой байдлын газарт шуурхай мэдээ өгч ажиллаж байна.