“Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ болон харилцааны ур чадвар” сэдэвт сургалт болов.

“Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ болон харилцааны ур чадвар” сэдэвт богино хугацааны 1 багц цагийн сургалтыг 2018-06-23-ны өдөр Этүгэн их сургууль, Сургалтын албатай хамтран зохион байгуулж, 130 эмч, мэргэжилтэн хамрагдав.

2018.06.26Дэлгэрэнгүй

Зөрчлийн хуулиар сургалт зохион байгуулав.

Олон улсын эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 2018-03-27-ны өдөр нийт эмч нарт аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэс, ЭМГазартай хамтран Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд нийт 64 эмч оролцов.

2018.03.28Дэлгэрэнгүй