Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж төслийг Үйлдэрчний эвлэлийн хороо, тасгийн эрхлэгч, сувилахуйн арга зүйч, эмч, мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл оролцуулан хэлэлцүүллээ. Тус хэлэлцүүлэгт эмч, мэргэжилтнүүд хариуцлагтай хандаж,  шинэ санал, асуудал дэвшүүлэн  оролцлоо.