Амбулатори, цахим бүртгэлээр үйлчлүүлэгч иргэдэд өгөх зөвлөмж

БОЭТөвийн цахим бүртгэл нь үйлчлүүлэгчдэд амбулаторийн эмчийн цаг дугаарыг • 1 дэх өдөр 2,3 дахь өдрийн, • 3 дахь өдөр 4,5 дахь өдрийн • 5 дахь өдөр 1 дэх өдрийн үзлэгийн цагийг урьдчилан олгож байна.

2017.05.10Дэлгэрэнгүй