Хүний эрхийн үндэсний комиссоос сургалт зохион байгууллаа

“ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ” сэдэвт эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан 1 багц цагийн  сургалтыг Хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2022 оны 9 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 76  эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба төрийн үйлчилгээ, Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн […]

“Гамшгийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй”-н сургалтад хамрагдлаа.

ЭМЯ- ны Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо, ЭМГ, БОЭТ-тэй хамтран “Гамшгийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт 1 өдрийн 2 кредитийн сургалтад аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 180 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа.

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн тулгуур зарчим

Хүнлэг, энэрэнгүй байх; Хүндэтгэлтэй хандах; Чин үнэнч, шударга байх; Хүн бүрт тэгш хандаж, үл ялгаварлах; Хариуцлагатай байх, боловсорч хөгжих

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг

1.Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч нь ёс зүйн дараах үүрэгтэй: 1.1. Үйлчлүүлэгч өөрийнхөө болон гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, урьдчилан сэргийлэх; 1.2.Эрүүл мэнддээ анхаарах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх дадал эзэмших; 1.3.Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтантай хүндэтгэлтэй харилцаж, соёлтой үйлчлүүлэх; 1.4.Байгууллагын дотоод, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх; 1.5. Өөрийн болон асран хамгаалж буй үйлчлүүлэгчийн биеийн эрүүл […]

Үйлчлүүлэгчийн эрх

1.Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч нь ёс зүйн дараах эрхтэй: 1.1.Үйлчлүүлэгч нь эрүүл мэндийн чанартай, тэгш хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээг  авах; 1.2.Биеийн эрүүл мэндийн байдал болон эмчилгээ, үйлчилгээний үр дүн,өвчний явц, цаашид хийх эмчилгээ, гарч болох үр дагаврын талаар мэдээлэл авч, эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй харилцан ярилцах, тайлбар авах; 1.3.Өөрийн эрүүл мэндийн талаарх нууцаа хамгаалуулах; 1.4.Өрх, сумын эрүүл мэндийн […]

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм

https://moh.gov.mn/uploads/files/d9dabb43df865da87173199cbcf573234edcba4b.pdf

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

https://moh.gov.mn/uploads/files/18983c9aa2589da7d05defa58465248c37576e15.pdf

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

“ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ЭЕРЭГ СЭТГЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

Эртэч Монгол хөтөлбөрийг санаачлагч лектор Н.Энхбаатар БОЭТөвийн эмч, мэргэжилтэн, тасгийн эрхлэгч, САЗүйч нар, Захиргааны ажилтнуудад танхимаар, цахим хосолсон хэлбэрээр “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ЭЕРЭГ СЭТГЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж эмч мэргэжилтэн хамрагдлаа.

Эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ёс зүйн сургалтанд хамрагдлаа

БОЭТөвийн дэргэдэх Ёс зүйн салбар хорооноос зохион байгуулсан ЭМНЭЛГИЙН НӨХЦӨЛД БАРИМТЛАХ ДЭГ, ЭМНЭЛГИЙН АЛДАА” сэдэвт сургалтанд эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Илтгэгчээр Анагаах ухааны доктор, профессор АШУҮИС-ийн багш Т.Алтанцэцэг уригдлаа.

БОЭТ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн салбар хорооны гишүүд сургалтанд хамрагдлаа

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх Ёс зүйн салбар хорооноос зохион байгуулсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо, хэсгийн хороодын гишүүдийг чадавхжуулах цахим сургалт”-нд БОЭТ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн салбар хорооны гишүүд хамрагдлаа. Тус сургалтаар ЭМЯ-ны дэргэдэх Ёс зүйн хяналтын хорооны дарга, гишүүд: Эмнэлгийн эрх зүй, Салбар хорооны ажиллах дүрэм, журам, Эвлэрүүлэн зуучлал, Гамшигийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс […]

 • Холбоос

 • ВИДЕО МЭДЭЭЛЭЛ

 • Сайтын хандалт

  0012790
  Visit Today : 222
  This Year : 12789
  Total Visit : 12790
  Hits Today : 439